avatar
娛樂睇呢啲
1,663人追蹤中
【娛樂睇呢啲】周柏豪教你點計叱咤冠軍歌
830,162 次觀看・3 年前
好耐冇見暖男周柏豪,唔計煲劇《多功能老婆》對上一次真人見面已經幾年前,拍攝當日例牌出現「Oppa真人好高」「好靚仔呀」兼有現場工作人員求合照之類,難為Pakho仲同小編呻疫情期間連運動機會都冇肥咗十幾磅,小編望住眼前型男再望望自己,點解呢個世界咁唔公平?

相關影片推薦