【Yahoo直播】港府跨部門記者會 張建宗連同高官匯報香港情況
51,052 次觀看
港府跨部門記者會 張建宗連同高官匯報香港情況
 • 香港佬
  香港根本就沒有暴徒,只有收錢做破壞的人。
  沒有錢,這些事不會在香港發生的。

  香港人的傳統中從來都沒有暴力。
  當大家看見社會上有些難以置信的事情發生時,猶其是不蜀於傳統的,必有妖孽作怪。

  黎黑道的目的是要製造社會仇恨,製造慘案。
 • 老虎笑
  妖!正廢柴鬥廢物!高官同警方凈係識得狂放臭屁彈,警告同譴責,有撚柒用咩!將犯罪暴徒圍捕啦!搞唔掂就叫武警落來,一野收佢地皮啦,妖!
 • 捉犯狗
  暴徒與記者係一家人,大家分工合作,目的只有一個,亂港。
 • a
  alfielau l
  要求法官在審判當天在附近被拘捕的暴徒罪成時,必須加罰被破壞的智慧燈柱及維修費用!
 • 大文
  高薪無能只懂擦鞋的狗官
 • 山草藥
  屍法毒大﹕港府跨部門 應 合謀止亂 vs 港毒跨階層 合謀作亂 ...
 • k
  kit
  暴徒係意圖打劫,同意圖謀殺警察
 • t
  tong
  證明綏靖政策冇懶用羅,當你唱歌仔。
  政府,麻煩向黑衣暴徒show的肌肉啦
  醫管局,麻煩駁斥黑衣醫護的偏頗言論當唔當?人未死曬阿?
 • c
  ck
  有乜用! 得個講字! 軟弱政府
 • キラ
  黑衣曱甴必須殺, all kill no mercy!
熱門商品