【Yahoo直播】林鄭月娥聯同陳茂波、邱騰華及商界代表見傳媒

行政長官林鄭月娥將於下午5時15分聯同財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華和商界見傳媒。 Video: Reuters