Twins演唱會2024|阿Sa阿嬌大唱多首金曲 表演《跅跅步哈姆太郎》加側手翻掀回憶殺

208,375 次觀看・3 個月前

【Yahoo娛樂圈 報道】出道超過20年嘅組合Twins喺紅館舉行一連14場演唱會,噚晚(21日)嘅頭場,佢哋大唱多首經典金曲,仲喺唱《#跅跅步哈姆太郎》時加埋經典側手翻,掀起回憶觀眾嘅回憶,亦令全場氣氛高漲!

#Twins #Twins演唱會 #阿sa蔡卓妍 #阿嬌鍾欣潼

相關影片推薦