【Kids Up 不停學 更快樂】StoryShare 來玩吧
31,330 次觀看
【#StoryShare】最近家長都用唔同方法去教小朋友注意個人衛生~今日奇妙故事堂創團總幹事莫萊茵博士(Dr. h.c. May May)想同大家分享一個關於洗手嘅故事《來玩吧!》,俾小朋知道洗手有幾重要!快d播俾小朋友睇啦! **感謝台灣全教總協助,讓奇妙故事堂創團總幹事莫萊茵博士(Dr. h.c. May May)收到了台灣衞生福利部疾病管制署兒童防感染繪本及授權教學。 全港停課,小朋友可以在家做些什麼?mameshare與港大防止自殺研究中心(CSRP)合辦《StoryShare@home》故事朗讀活動,鼓勵幼稚園及小學生在家自製影片與眾分享,並由CSRP & Mameshare 每周選出最佳影片,參賽者均有機會獲發獎狀及豐富獎品! 參加方法如下: 1/ Like & share 此post 2/ 以facebook inbox方式,將相關影片傳送給 Mameshare。家長或可將影片上載至youtube,然後將相關連結inbox傳送給我們。分享時請附上以下資料:小朋友中文全名、email及電話。註明「參加StoryShare@home」。 3/ 所有參加影片均有機會上載至mameshare及CSRP旗下社交媒體平台,與大眾分享。 4/ mameshare將延長至4月30日或之前,以電郵/ Whatsapp方式聯絡得獎者。 StoryShare@Home 奬品包括: 1)扮清高套餐(合共:21份) 2)衍生小兒防感靈(合共:各12盒) 3)衍生小兒開胃樂(合共:12盒) 4)尚芳抗菌孖寳(合共:21盒) 5)全利集圑玩具(合共:21份) 6)Catalo兒童接骨木天然免疫配方軟糖(合共:21盒) 7)Catalo兒童液體鈣(合共:21支) 8)E3club 智遊天地入場券 (合共:21套) 9) 香港人出版社精美實用書/兒童圖書 (合共:80本) #停課不停Fun #停課 #hkucsrp #Wecare #與你停課 港大防止自殺研究中心 Centre for Suicide Research and Prevention, HKU ---------------------------------------------------------------------------------------- 【Kids Up 不停學 更快樂】 Yahoo TV 全新 kids channel:https://hk.tv.yahoo.com/kidschannel 陪小朋友一齊在家上學堂! 更多節目介紹:【不停學・更快樂】Yahoo TV全新KIDS Channel開鑼 精彩節目輪流放送
熱門商品