【Mean傾 第二季】盧覓雪 x 梁栢堅 #我愛貼地明星 藝人打牌,打幾大?雪雪baby: 帶Cheque找數
335,087 次觀看
Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請兩位嘉賓鄭中基、田啟文傾下#我愛貼地明星。 廣東牌、台灣牌、大陸牌,近年娛樂圈仲興埋四川牌,咁其實藝人打牌通常打幾大?好簡單一個字,打Cheque。鄭中基仲自爆當年童年陰影,從此以後唔敢再... 睇佢自己講啦。
熱門商品