KKBOX本地新歌週榜 三月第三週-謝安琪留守第一位

#新歌週榜 緊貼樂壇最新趨勢!KKBOX本地新歌週榜為你揭曉每星期最受歡迎嘅廣東新歌!今個星期謝安琪嘅〈其實寂寞〉同麥浚龍嘅〈寂寞就如〉繼續留守第一同第二位〜而第三位就有張敬軒嘅〈You〉〜即刻倒數埋其他廣東新歌,睇吓有冇你嘅心水啦!