【Mean傾 第四季】盧覓雪 x 梁栢堅 #係人都有得執靚個殼 雪雪見識過嘅「時裝殺手」!
294,940 次觀看
Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請張蚊 X Constance傾下#係人都有得執靚個殼?「人人著名牌,唔通人人都Carry到名牌咩?」藝人愛名牌?是常識吧!曾經阿叻穿上一身Versace引來議論紛紛,如果要今集嘉賓Constance、張蚊重新包裝陳百祥又可以點做?素色?低調?抑或同Juno交換形象最實際?咪住,問咗Juno未先?
熱門商品