【Mean傾 第二季】盧覓雪 x 梁栢堅 #廣告界實況 「樓盤名」有幾流?
369,592 次觀看
Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請二位嘉賓阿東(創作總監)、Pooh(美術指導)同大家傾下#廣告界實況!一個超班樓盤名「貝沙X」Rock the market,不過唔怕生壞命...今集大爆經典地產膠盤「海之手卷」如何鍊成?栢堅話樂壇都有類似「改名癮」老闆,睇吓你又估唔估到係邊個?
熱門商品