【Mean傾 第二季】盧覓雪 x 梁栢堅 #Out玉女 • In寸嘴 男人算乜?邵音音最憎老公...
259,816 次觀看
Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請二位嘉賓邵音音、莊端兒同大家傾下#Out玉女 • In寸嘴! 「艷星嫁得出?」以為真愛,點知遇上渣男,音音姐自爆全世界最憎嘅男人... 誓要鬥長命等佢死。爆開唔好停,另一烈女莊端兒大談「點解唔去飯局」,各位渣男們,想打主意就要馬上睇片喇。
登入即可發佈回覆。

Yahoo有權移除任何不符 規範服務條款(包括粗俗或鼓勵犯法)之留言。

熱門商品