【Mean傾 第三季】盧覓雪 x 梁栢堅 #藝人網上踩過界 小花譚杏藍、𡃁妹李綺雯:拍YouTube可以維持生計?
Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請譚杏藍(小花)、李綺雯(𡃁妹)傾下#藝人網上踩過界。人人都做YouTuber,你估個個都搵到食咩!全球數以億計頻道,入場者又愈嚟愈多,到底啲片要幾多人睇先可以養活自己?小花譚杏藍(Hana)大爆條數原來係咁計!
熱門商品