【Mean傾 第三季】盧覓雪 x 梁栢堅 #訓練班同學仔 譚玉瑛大爆當年黃日華「男神福利」
411,416 次觀看
Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請譚玉瑛、李成昌傾下#訓練班同學仔。邊屆訓練班靚女最多?連李成昌都有暗戀過,仲有譚玉瑛姐姐同班男神黃日華, 原來當年已經好多女朋友,聽到PK忍唔住葡萄「食還食,食淨少少得唔得?」正所謂男神福利,凡人又豈能明白呢。
熱門商品