【Mean傾 Ep15預告】盧覓雪 x 梁栢堅 #空中服務員Secrets Page 揭開頭等倉藝人「真面目」!
1,542 次觀看
今集 Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅請嚟 三位前空姐/空少 Jennifer(現職Youtuber) + Sun(現職網絡作家/插畫人) + Paula(現職奇妙電視藝人),講吓空中服務員啲秘聞。
登入即可發佈回覆。
熱門商品