【Mean傾 第三季】盧覓雪 x 梁栢堅 #女人SecretPage 梁芷珊、林芊妤(Coffee): 男人偷食,女人實聞到陣除

322,916 次觀看・3 年前
Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請梁芷珊、林芊妤(Coffee)傾下#女人SecretPage。古語有云:十個男人九個滾,最後一個仲諗緊。男人偷食偷到情婦出嚟爆大鑊,唔止有性病仲有小四咁爆?遇過出軌男嘅Candy(梁芷珊)同Coffee(林芊妤),話畀各位姊妹聽,男人偷食總有陣除,遠遠都聞到呀!