【LOL】馬國明 - 醫生of the king
179,235 次觀看
近期無線劇《白色強人》熱播,令馬明嘅醫生形象更深入民心,原來佢出道至今,飾演醫生角色大大話話都有10套劇,一齊去片!
  • B
    Billy
    在吳啟華面前,他什麼都不是!
  • M
    Manager P
    醫生of the king?
熱門商品