【LOL】有請小鳳姐
341,240 次觀看
「熱烈地彈琴,熱烈地唱」大家都會知道呢首歌就係徐小鳳嘅《喜氣洋洋》。由喜慶歌曲變為暗諷別人之歌。但其實大家對徐小鳳又有幾多認識呢?
登入即可發佈回覆。

Yahoo有權移除任何不符 規範服務條款(包括粗俗或鼓勵犯法)之留言。

熱門商品