【LOL】花弗「扮野王」!李思捷生日快樂

頗有「女人緣」嘅李思捷,自從同王寶葆分手後都未聞新戀情。唔知思捷今年嘅生日願望,會唔會係希望快啲搵到另一半呢?