【LOL】港產韓星系列

香港人當韓星早已不是夢,從2012年開始便陸續有香港人在韓國出道,而佢哋喺團體裡亦有相當嘅人氣,究竟有邊個呢?