【LOL】最貼地巨星! 周潤發生日快樂

數到最貼地巨星,非「發哥」周潤發莫屬!閒時鍾意行山、行街市,同班香港市民玩selfie, 親民形象深入民心,呢啲真係巨星風範! 祝發哥生日快樂!