【LOL】你未必聽過嘅香港組合

每年都有好多樂壇新人出道,有啲會寂寂無名咁一直捱下去,亦有啲會無聲無色咁消失咗。就好似片中呢班組合,曾幾何時亦為香港樂壇付出過。。。。