【Kids Up 不停學 更快樂】H.Y老師_第四堂 又可以練小肌肉,又可以做創作!

4 年前
本集內容:為甚麼我們要停課?請小朋友認識這一次停止課的原因,以及運用創作活動,讓他們把心目中細菌的樣子畫出來。 Facebook: https://www.facebook.com/uaresmartparents/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDsIoUONGW7UFijqJEIwl0A ---------------------------------------------------------------------------------------- 【Kids Up 不停學 更快樂】 Yahoo TV 全新 kids channel:https://hk.tv.yahoo.com/kidschannel 陪小朋友一齊在家上學堂! 更多節目介紹:【不停學・更快樂】Yahoo TV全新KIDS Channel開鑼 精彩節目輪流放送