【Kids Up 不停學 更快樂】牛津英語互動讀書會 第五集:We’re in the Wrong Book
5,760 次觀看
牛津課程由熟悉香港教育制度的本地教科書權威牛津大學出版社推出,為1–12歲孩子提供多個優質而具系統的中、英文課程,上課點超過20個,遍佈港、九、新界及澳門,深受家長歡迎。 「牛津英語互動讀書會」系列影片便是由牛津課程製作,由牛津教學顧問透過不同英文故事進行多種活動,包括 Storytelling、STEM 活動及互動遊戲,寓學習於娛樂。 第五集,牛津教學顧問 Mercury 為大家介紹兩位新朋友 Ben 和 Bella,他們活在書本世界中,但暫時被困在錯誤的書入面。各位大小朋友不如一邊學習不同種類書籍的英文,一邊幫兩位新朋友搵返他們真正的屋企啦! 對影片中牛津教學顧問所介紹的圖書有興趣?又或者想同孩子做個免費能力評估,了解他們現時的語文水平?立即到網站登記啦!https://bit.ly/3c4kv8k 牛津課程四大皇牌課程: - 牛津英語讀寫課程 C&W by Oxford (適合 P1 - P6 小朋友) - 牛津拼音課程 RWI by Oxford (適合 K1 - P3 小朋友) - 啟思中文課程 (適合 K2 - P3 小朋友) - Oxford Path Playgroup (適合 1 歲或以上寶寶) 按此瀏覽牛津課程網頁 Facebook:https://www.facebook.com/oupcourses/ ---------------------------------------------------------------------------------------- 【Kids Up 不停學 更快樂】 Yahoo TV 全新 kids channel:https://hk.tv.yahoo.com/kidschannel 陪小朋友一齊在家上學堂! 更多節目介紹:【不停學・更快樂】Yahoo TV全新KIDS Channel開鑼 精彩節目輪流放送
熱門商品