【Kids Up 不停學 更快樂】照顧身體多得你|律動兒歌|蛋糕姐姐|廣東話兒童兒歌
26,768 次觀看
最近香港嘅學校停課,小朋友又唔可以成日出街,蛋糕姐姐創作呢首歌,希望俾快樂小朋友,同時提醒小朋友多戴口罩、勤洗手、注意衛生。 蛋糕姐組音樂頻道: https://www.youtube.com/user/caketimemusic Facebook: www.facebook.com/minicaketheatre Website: https://www.riceballer.com/minicaketheatre ---------------------------------------------------------------------------------------- 【Kids Up 不停學 更快樂】 Yahoo TV 全新 kids channel:https://hk.tv.yahoo.com/kidschannel 陪小朋友一齊在家上學堂! 更多節目介紹:【不停學・更快樂】Yahoo TV全新KIDS Channel開鑼 精彩節目輪流放送
登入即可發佈回覆。

Yahoo有權移除任何不符 規範服務條款(包括粗俗或鼓勵犯法)之留言。

熱門商品