【Kids Up 不停學 更快樂】《李伯有個農場》(狗豬鴨篇)
33,486 次觀看
小朋友好鍾意小動物,所以《Old MacDonald》呢首歌幾乎每個小朋友都識又鍾意唱。 蛋糕姐姐特別將呢首歌譯成廣東話,讓小朋友可以更有親切感咁唱呢首咁好玩嘅動物 歌! 蛋糕姐組音樂頻道:https://www.youtube.com/user/caketimemusic Facebook: www.facebook.com/minicaketheatre Website: https://www.riceballer.com/minicaketheatre

Yahoo有權移除任何不符 規範服務條款(包括粗俗或鼓勵犯法)之留言。

  • 元气甜心
熱門商品