【Kids Up 不停學 更快樂】李伯有個農場(牛羊雞篇)|律動兒歌|蛋糕姐姐|廣東話兒童兒歌
36,764 次觀看
小朋友好鍾意小動物,所以《Old MacDonald》呢首歌幾乎每個小朋友都識又鍾意唱。蛋糕姐姐特別將呢首歌譯成廣東話,讓小朋友可以更有親切感咁唱呢首咁好玩嘅動物歌! 蛋糕姐組音樂頻道: https://www.youtube.com/user/caketimemusic Facebook: www.facebook.com/minicaketheatre Website: https://www.riceballer.com/minicaketheatre ---------------------------------------------------------------------------------------- 【Kids Up 不停學 更快樂】 Yahoo TV 全新 kids channel:https://hk.tv.yahoo.com/kidschannel 陪小朋友一齊在家上學堂! 更多節目介紹:【不停學・更快樂】Yahoo TV全新KIDS Channel開鑼 精彩節目輪流放送
登入即可發佈回覆。

Yahoo有權移除任何不符 規範服務條款(包括粗俗或鼓勵犯法)之留言。

熱門商品