【Kids Up 不停學 更快樂】我有隻尾指|律動兒歌|蛋糕姐姐|廣東話兒童兒歌
33,998 次觀看
小朋友好鍾意探索自己嘅身體,有時會眼光光望住自己嘅隻手,淨係續隻手指仔郁吓都覺得好好玩。蛋糕姐姐專登將《One Little Finger》呢首歌譯成廣東話,仲可以俾小朋友學埋每隻手指嘅名稱添! 蛋糕姐組音樂頻道: https://www.youtube.com/user/caketimemusic Facebook: www.facebook.com/minicaketheatre Website: https://www.riceballer.com/minicaketheatre ---------------------------------------------------------------------------------------- 【Kids Up 不停學 更快樂】 Yahoo TV 全新 kids channel:https://hk.tv.yahoo.com/kidschannel 陪小朋友一齊在家上學堂! 更多節目介紹:【不停學・更快樂】Yahoo TV全新KIDS Channel開鑼 精彩節目輪流放送
登入即可發佈回覆。

Yahoo有權移除任何不符 規範服務條款(包括粗俗或鼓勵犯法)之留言。

熱門商品