【Kids Up 不停學 更快樂】《健康最寶貴》|律動兒歌|蛋糕姐姐|廣東話兒童兒歌
117,791 次觀看
《健康最寶貴》 原曲:You Are My Sunshine 中詞/編曲/主唱:蛋糕姐姐 創作背景: 最近香港有好多病菌,爸爸媽媽成日都擔心小朋友嘅健康,特別係小朋友好奇心重, 最鍾意就係呢度掂吓、嗰度掂吓。蛋糕姐姐創作呢首歌,希望提醒小朋友,多注意衛 生,好奇心固然好,但健康一定係最寶貴,所以呢排都係「只看不要碰」喇! 關於我們: 歡迎大家黎到Cake Time Music,同蛋糕姐姐一齊唱歌、一齊學習、一齊玩! 蛋糕姐姐Ms Sarah創作各式各樣適合年幼兒童的音樂,製作成影片,讓孩子與爸爸媽 媽一齊透過音樂互動、學習,享受快樂時光。 我地嘅影片以廣東話為主,有原創歌曲、也有改編自經典童謠嘅歌曲。有學中文字、 也有網上互動唱遊Gathering。我地會不斷嘗試,將充滿趣味嘅方式和題材帶俾小朋友 。 蛋糕姐組音樂頻道:https://www.youtube.com/user/caketimemusic Facebook: www.facebook.com/minicaketheatre Website: https://www.riceballer.com/minicaketheatre ---------------------------------------------------------------------------------------- 【Kids Up 不停學 更快樂】 Yahoo TV 全新 kids channel:https://hk.tv.yahoo.com/kidschannel 陪小朋友一齊在家上學堂! 更多節目介紹:【不停學・更快樂】Yahoo TV全新KIDS Channel開鑼 精彩節目輪流放送
登入即可發佈回覆。

Yahoo有權移除任何不符 規範服務條款(包括粗俗或鼓勵犯法)之留言。

熱門商品