【Yahoo自家製】請勿開聲 第十三話《玩懼》
好多人話死物都會因為人對佢哋嘅感情而有靈性,但如果你有一日真係辜負咗佢哋,又會唔會有報應呢?
Yahoo自家製《請勿開聲》靈異夜第十三話:玩懼。| 演出:Pan SIT, Kate NG
熱門商品