【Kids Up 不停學 更快樂】蛋糕姐姐串燒兒歌(30分鐘版) |律動兒歌|蛋糕姐姐|廣東話兒童兒歌
28,975 次觀看
蛋糕姐姐串燒兒歌(30分鐘版) |律動兒歌|蛋糕姐姐|廣東話兒童兒歌 歌曲: 照顧身體多得你(普通篇、兩盒Thx篇、WeeWeePooPoo篇) 李伯有個農場(狗豬鴨篇、牛羊雞篇) 健康最寶貴 我有隻尾指 手指在哪兒 防疫小精英 中詞/編曲/主唱:蛋糕姐姐 蛋糕姐姐收到好多小朋友話,每首歌聽幾分鐘就完,又要去㩒過下一首,小朋友問蛋糕姐姐有冇得聽耐啲?所以,蛋糕姐姐專登將過去一啲歌合埋成為一個video,足足有30分鐘咁長,等小朋友唔洗續首㩒,可以專心唱歌歌啦! 蛋糕姐組音樂頻道: https://www.youtube.com/user/caketimemusic Facebook: www.facebook.com/minicaketheatre Website: https://www.riceballer.com/minicaketheatre ---------------------------------------------------------------------------------------- 【Kids Up 不停學 更快樂】 Yahoo TV 全新 kids channel:https://hk.tv.yahoo.com/kidschannel 陪小朋友一齊在家上學堂! 更多節目介紹:【不停學・更快樂】Yahoo TV全新KIDS Channel開鑼 精彩節目輪流放送
登入即可發佈回覆。

Yahoo有權移除任何不符 規範服務條款(包括粗俗或鼓勵犯法)之留言。

熱門商品