【Money Talk】中美資金換馬 你跟唔跟?

今日由梁觀流及小勇哥主持「北水導航」,美股大漲持續破頂,港股欲升無力,中美資金齊齊換馬,買銀行股,沽科技股,兩人今日分析市場資金換馬情況。